Kierunek zamawiany Automatyka i Robotyka – informacje podstawowe

Kierunek zamawiany Automatyka i Robotyka uzyskał wsparcie materialne z projektu  Kształcenie w dziedzinie Automatyki i Robotyki dla potrzeb gospodarki opartej na wiedzy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten będzie realizowany na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa (MEiL) Politechniki Warszawskiej do końca roku 2015.

Celem podejmowanych działań jest podniesienie atrakcyjności kształcenia i wzbogacenie oferty edukacyjnej Politechniki Warszawskiej, a także intensyfikacja kontaktów z potencjalnymi pracodawcami. Osoby przyjęte na kierunek zamawiany Automatyka i Robotyka uzyskały dostęp do wysokich stypendiów naukowych, bogatej oferty sponsorowanych staży krajowych lub zagranicznych, bezpłatnych szkoleń specjalistycznych (kończących się uzyskaniem certyfikatów uprawnień zawodowych). Ponadto oferowane będą wykłady specjalistów o międzynarodowej renomie (profesorów wizytujących), dotacje na działalność koła naukowego i wsparcie współpracy z potencjalnymi pracodawcami.

Więcej >